logo

gezondheidsrecht

Gezondheidsrecht

Het gezondheidsrecht is een veelomvattend rechtsgebied. Van den Berg Advocatuur staat u graag bij wanneer u advies of juridische bijstand nodig heeft bij vragen of geschillen op - onder andere - de volgende gebieden:

  • Patiëntenrechten (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO))
  • Kwaliteit van de beroepsuitoefening (Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, (Wkkgz)
  • Klacht- en tuchtrecht
  • Strafrecht
  • Medische aansprakelijkheid
  • Psychiatrisch Patiëntenrecht (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)
  • Zorgverzekeringswet
  • Privacy (Wet bescherming persoonsgegevens)

logo  vfas

Home  •  Over  •  Werkwijze  •  Personen en familierecht  •  Gezondheidsrecht  •  Kosten  •  Links   •  Contact  •  Voorwaarden  •  Sitemap