logo

Welkom op de website van Van den Berg Advocatuur. 

Van den Berg Advocatuur is een kantoor dat gespecialiseerd is in het personen- en familierecht en het gezondheidsrecht.

Het kantoor richt zich in het personen- en familierecht op het geven van advies en het verlenen van juridische bijstand aan particulieren. Ook kunt u bij Van den Berg Advocatuur terecht als u ondernemer bent (directeur-grootaandeelhouder of vennoot) en te maken krijgt met een echtscheiding.

Van den Berg Advocatuur staat zowel particulieren als organisaties bij in zaken op het gebied van het gezondheidsrecht.


Zoekt u advies, rechtsbijstand of mediation voor één van deze rechtsgebieden? 

Dan staat Van den Berg Advocatuur u graag bij.

 

U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen op telefoonnummer 06-31786750.

foto-website-4

over

Over Van den Berg Advocatuur

monique van den Berg

Mr. J.H. (Monique) van den Berg studeerde Nederlands Recht, afstudeerrichting Civiel, aan de Rijks Universiteit Leiden. In 1997 werd zij beëdigd als advocaat. Zij werkte bijna 7 jaar bij een kantoor in Kampen, waar zij voornamelijk zaken heeft behandeld op het gebied van het personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht en sociaal zekerheidsrecht. Aansluitend werkte zij 10 jaar bij een kantoor in Zwolle, waar zij zich specialiseerde in het personen- en familierecht. Op 7 oktober 2013 startte zij haar eigen kantoor in Kampen. Zij is zich toen eveneens gaan toeleggen op het gezondheidsrecht.


Het kantoor is gevestigd in Oosterland, Oosterlandenweg 15 H, 8271 ES, IJsselmuiden(zie contact)


Monique van den Berg is aangesloten bij de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Zij volgde de juridische specialisatieopleiding en de opleiding Scheidingsbemiddeling van de vereniging. Tevens is zij lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) en de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN).

 
 

Werkwijze

Werkwijze

foto-website-2Van den Berg Advocatuur hecht waarde aan een goede samenwerking met haar cliënten. Zij is toegankelijk en zorgt voor een werkwijze die vooraf zorgvuldig wordt afgestemd met de cliënt. Zij is realistisch en kiest bij voorkeur voor een praktische, oplossingsgerichte aanpak. Wanneer mediation of een regeling in overleg met de andere partij niet mogelijk is, kunt u rekenen op deskundige rechtsbijstand in en rondom uw procedure.

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Voor vragen, advies, mediation of juridische bijstand op het gebied van het personen- en familierecht kunt u terecht bij Van den Berg Advocatuur, zoals:

 • Echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Beëindiging samenleving ongehuwden
 • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden
 • Verdeling gemeenschap van goederen
 • Vaststelling/wijziging kinder- en partneralimentatie
 • Vaststelling zorgregeling en ouderschapsplan
 • Gezag
 • Omgang
 • Voogdij
 • Vaststelling/ontkenning vaderschap
 • Bewind, mentorschap of curatele
 • Naamrecht
 • Pensioenverevening.

gezondheidsrecht

Gezondheidsrecht

Het gezondheidsrecht is een veelomvattend rechtsgebied. Van den Berg Advocatuur staat u graag bij wanneer u advies of juridische bijstand nodig heeft bij vragen of geschillen op - onder andere - de volgende gebieden:

 • Patiëntenrechten (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO))
 • Kwaliteit van de beroepsuitoefening (Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, (Wkkgz)
 • Klacht- en tuchtrecht
 • Strafrecht
 • Medische aansprakelijkheid
 • Psychiatrisch Patiëntenrecht (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)
 • Zorgverzekeringswet
 • Privacy (Wet bescherming persoonsgegevens)

kosten

Kosten

foto-website-togaVan den Berg Advocatuur verricht haar werkzaamheden op basis van een uurtarief te vermeerderen met 21% BTW en 5% kantoorkosten. In beginsel wordt maandelijks gedeclareerd. Kosten die voor u zijn betaald, bijvoorbeeld kosten van deurwaarder, griffierecht e.d. worden tevens doorbelast. 
Van den Berg Advocatuur verricht ook werkzaamheden op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

contact

Contact

 

Adresgegevens:

Van den Berg Advocatuur

Mr. J.H. (Monique) van den Berg

 

Bezoekadres:

Oosterlandenweg 15 H, 8271 ES IJsselmuiden

Postadres:

Postbus 470, 8260 AL Kampen

 

Telefoon: 06 - 31786750,  Fax: 038 – 845 02 00

E-mail: info@vandenbergadvocatuur.nl

locatie

Juridisch Nieuws

bron: http://rechtennieuws.nl/

 Aanbestedingsrecht

 Algemeen

 Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht

 Bouwrecht

 Burgerlijk recht

 Energierecht

 Financieel recht

 Fiscaal recht

 Gezondheidsrecht

 Huurrecht

 Informatie en technologie

 Intellectuele eigendom

 Internationaal en Europees recht

   

 Kantoornieuws

 M&A - Fusies en overnames

 Mediation

   

 Omgevingsrecht

 Ondernemingsrecht

 Pensioenrecht

 Privacyrecht

 Scheiden

 Staatsrecht en bestuursrecht

 Strafrecht en criminologie

 Vastgoedrecht

 Verkeersrecht

 Verzekeringsrecht

 Vreemdelingenrecht


logo  vfas

Home  •  Over  •  Werkwijze  •  Personen en familierecht  •  Gezondheidsrecht  •  Kosten  •  Links   •  Contact  •  Voorwaarden  •  Sitemap